25 listopada 2022

Konferencja „Janusz Warmiński i jego Teatr Ateneum”

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zaprasza 7 i 8 grudnia na konferencję naukową.

30 września 2022 roku minęła setna rocznica urodzin Janusza Warmińskiego, legendarnego dyrektora warszawskiego Teatru Ateneum w okresie jego świetności. „Sąd współczesnych jest dla teatru sądem nieodwołalnym. Nie można dokonać po latach jego rewizji. Przedstawienie jest jedyną szansą teatru. Teatr musi być świadomy swoich celów i środków, by stać się potrzebnym” – deklarował Janusz Warmiński.

W swojej pracy odwoływał się zawsze do dewizy Stefana Jaracza i Leona Schillera: „Celem naszym Teatr Żywy, Teatr Aktualny , Teatr Użyteczny”. Teatr Żywy oznaczał reagowanie na przemiany, którym ulega świat i człowiek współczesny, przemiany obyczaju, moralności. Teatr Aktualny wiązał się z podejmowaniem istotnych spraw współczesności. Teatr Użyteczny, czyli właśnie taki, który po prostu jest potrzebny szerokiej publiczności.

Obchody stulecia urodzin Janusza Warmińskiego są wspólną inicjatywą Instytutu Teatralnego i Teatru Ateneum w Warszawie. W ich ramach realizowane są trzy projekty . Strona internetowa będzie dokumentować życie i dzieło Warmińskiego; opublikowane zostaną tu liczne materiały archiwalne z zasobów IT i Ateneum, w tym zapisy audio i wideo. W filmie dokumentalnym znajdą się materiały ze zbiorów prywatnych, archiwum TVP oraz Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, a także zarejestrowane specjalnie na potrzeby dokumentu wspomnienia o Warmińskim jego współpracowników. 

Podsumowaniem obchodów będzie dwudniowa konferencja naukowa „Janusz Warmiński i jego Teatr Ateneum”, która odbędzie się w Instytucie Teatralnym 7 i 8 grudnia. Wstęp na konferencję jest wolny.

PROGRAM KONFERENCJI

7 grudnia (środa)

11:00 | Otwarcie konferencji

AKTORZY

11:15-11:45 | Elżbieta Baniewicz, Aleksandra Śląska – aktorka z wojenna skazą

11:45-12:15 | Henryk I. Rogacki, Jan Świderski w Teatrze Ateneum . Ze wspomnień, czyli „nie mówi a gra”

12:15-12:30 | Przerwa

12:30-13:00 | Barbara Osterloff, Od Peer Gynta do Dantona. Roman Wilhelmi w Teatrze Ateneum

13:00-13:30 | Dyskusja

13:30-14:30 | Przerwa obiadowa

REŻYSERZY

14:30-15:00 | Beata Guczalska, Konrad Swinarski w Teatrze Ateneum, czyli dzieje słynnego paszkwilu

15:00-15:30 | Maryla Zielińska, Ateneum w Dramatycznym, czyli „Warjacje” Jerzego Grzegorzewskiego

15:30-15:45 | Przerwa

15:45-16:15 | Rafał Węgrzyniak, Roztrwoniony potencjał? Krzysztof Zaleski w Teatrze Ateneum

16:15-16:45 | Marcin Zawada, Wojciech Młynarski i jego autorzy

16:45-17:15 | Dyskusja​

8 grudnia (czwartek)

ŚWIADKOWIE

11:00-11:30 | Jan Kłossowicz, Mała apokalipsa

DYREKTOR

11:30-12:00 | Paweł Płoski, Lider czy dyrektor? Model Janusza Warmińskiego

12:00-12:15 | Przerwa

12:15-12:45 | Małgorzata Piekutowa, Zwycięstwo czy chwasty? O socrealistycznych dramatach Janusza Warmińskiego

12:45-13:15 | Jacek Sieradzki, Janusza Warmińskiego kolizje z krytyką

13:15-13:45 | Dyskusja

13:45-14:45 | Przerwa obiadowa

ŻRÓDŁA

14:45-15:15 | Magdalena Raszewska, Za kulisami. Przyczynek (subiektywny) do historii Ateneum

15:15-15:45 | Aneta Kielak-Dudzik, „Stare budownictwo”, czyli koincydencja Henryka Łapińskiego​

15:45-16:00 | Przerwa

16:00-16:30 | Michał Smolis, „Wyssane z palca” JanaMatyjaszkiewicza, czyli z dziejów aktorskiej diarystyki

16:30-17:00 | Dyskusja i zamknięcie konferencji